top of page

Πολιτική Απορρήτου 

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Η περιήγηση σας στην παρούσα ιστοσελίδα προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή συγκατάθεση και συναίνεση σας με τα παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με κάποιο από τα αναφερόμενα στοιχεία, οφείλετε να αποφύγετε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

Συμφωνώντας με τη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τον ιστότοπο μας, μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε η ιστοσελίδα μας.

2. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται:

1. Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής σας θέσης, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος.

2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της πηγής παραπομπής, της διάρκειας της επίσκεψης, των προβολών σελίδας και των διαδρομών πλοήγησης του ιστότοπου.

3. Πληροφορίες που εισάγετε για να ρυθμίσετε την εγγραφή στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και σε ενημερωτικά δελτία.

4. Πληροφορίες που παράγονται κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας, συμπεριλαμβανομένου του πότε, πόσο συχνά και υπό ποιες συνθήκες το χρησιμοποιείτε.

5. Πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπό μας με σκοπό την δημοσίευσή τους στο διαδίκτυο.

6. Οποιαδήποτε άλλα προσωπικά στοιχεία που μας στείλετε.

3. Χρήση προσωπικών πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλονται μέσω της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική ή στις σχετικές σελίδες του ιστότοπου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τα ακόλουθα:

1. Διαχείριση της ιστοσελίδας.

2. Προσαρμογή της ιστοσελίδας μας για εσάς.

3. Ενεργοποίηση της χρήση των διαθέσιμων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας.

4. Αποστολή διαφημιστικών e-mail.

5. Αποστολή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις έχετε ζητήσει συγκεκριμένα.

6. Αποστολή ενημερωτικού δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν έχετε εγγραφεί σε αυτό (μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή).

7. Σας διαβιβάζουμε ανακοινώσεις μάρκετινγκ σχετικά με την επιχείρησή μας ή το επιχειρήσεις τρίτων που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

8. Παροχή στατιστικών πληροφοριών σε τρίτους, σχετικά με τους χρήστες μας.

9. Αντιμετώπιση των ερωτήσεων και των καταγγελιών που αφορούν ή σχετίζονται με εσάς σχετικά με την ιστοσελίδα μας.

10. Διατήρηση της ασφάλειας της ιστοσελίδα αποτροπή πιθανής απάτης.

11. Επαλήθευση της συμμόρφωσης σας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου μας.

12. Άλλες χρήσεις.

Εάν υποβάλετε προσωπικές πληροφορίες για δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας, θα δημοσιεύσουμε και θα χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την άδεια που μας παρέχετε.

Οι ρυθμίσεις απορρήτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσετε τη δημοσίευση των πληροφοριών σας στην ιστοσελίδα μας.

Δεν θα παραδώσουμε, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους για λόγους μάρκετινγκ.

4. Διατήρηση προσωπικών πληροφοριών

1. Αυτή η ενότητα καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης δεδομένων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις όσον αφορά τη διατήρηση και τη διαγραφή προσωπικών πληροφοριών.

2. Οι προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό, δεν φυλάσσονται για περισσότερο χρόνο από αυτόν που είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό.

3. Ανεξάρτητα από τις λοιπές διατάξεις της παρούσας ενότητας, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα:

α. στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε.

β. εάν πιστεύουμε ότι τα έγγραφα ενδέχεται να είναι σχετικά με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία

γ. προκειμένου να δημιουργήσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου).

5. Αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:
1. Στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε.

2. Σε σχέση με τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες.

3. Για να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και τη μείωση πιθανού κινδύνου).

4. Σε περίπτωση μεταφοράς ιδιοκτησίας / πώλησης της παρούσας ιστοσελίδας, τα αποθηκευμένα δεδομένα θα παραδοθούν ως αναπόσπαστο μέρος των δεδομένων του παρόντος ιστότοπου.

5. Σε οποιοδήποτε πρόσωπο νομίζουμε εύλογα ότι μπορεί να ζητήσει από ένα δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα, όταν, κατά τη λογική μας γνώμη, το εν λόγω δικαστήριο ή αρχή θα ήταν λογικά πιθανό να διατάξει τη γνωστοποίηση αυτών των προσωπικών πληροφοριών.

Εκτός από όσα προβλέπονται και αναφέρονται παραπάνω, δεν θα παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.

6. Cookies

Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Γενικώς τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στην ιστοσελίδα.

Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται:

Τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων
Αν έχετε ήδη απαντήσει σε αναδυόμενη έρευνα που σας ρωτούσε αν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή όχι (για να μην σας ξανατεθεί η ίδια ερώτηση)
Αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies σ΄ αυτόν τον ιστότοπο.
Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων του μοτίβου. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Cookies επιδόσεων

Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε στην ιστοσελίδα αυτή, τις σελίδες που επισκέπτεστε συχνότερα, την σελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας, ο τύπος του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε και άλλες. Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του επισκέπτη. Χρησιμοποιούμε cookies με αποκλειστικό σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας και τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας. 

Log Files

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει σε ειδικό αρχείο (log file) τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό. Πέραν αυτού, τα αρχεία καταγραφής μας βοηθούν να καταγράψουμε επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε και άλλες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική σας επίσκεψη, όπως τη διεύθυνση URL από την οποία καταλήξατε στο Glass Center Service, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψή σας. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται αποκλειστικά για το απολύτως απαραίτητο διάστημα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»).

7. Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται απεριόριστα. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να διαγράψετε το σχόλιο σας ή να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας για τη διαγραφή του σχολίου.

8. Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας

Εάν έχετε αφήσει σχόλια ή έχετε υποβάλει άλλες προσωπικές πληροφορίες, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που μας έχετε παράσχει. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

9. Ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών

1. Λαμβάνουμε τις κατάλληλες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας πληροφοριών.

2. Αποθηκεύουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στους ασφαλείς (με κωδικό πρόσβασης και προστατευμένους με firewall) διακομιστές μας.

3. Οι προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπο μας ή υποβάλετε για δημοσίευση στον ιστότοπο μας ενδέχεται να είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τη χρήση ή την κακή χρήση των πληροφοριών αυτών από άλλους.

4. Γνωρίζετε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου είναι εγγενώς ανασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου.

10. Διαδικτυακοί τόποι τρίτων

Ο ιστότοπος μας περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου. Το Glass Center Service δεν έχει κανέναν ελέγχο και δεν ευθύνεται για τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές αυτών των ιστοσελίδων, ούτε για το περιεχόμενό τους.

11. Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες πηγές

Οι σελίδες και τα άρθρα στο παρόν site είναι πιθανό να περιέχουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. video, φωτογραφίες, άρθρα κλπ). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες μπορεί να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί η ίδια η ιστοσελίδα από την οποία προέρχεται το περιεχόμενο.

Αυτοί οι ιστότοποι μπορούν να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον συστήματα καταγραφής της δραστηριότητας σας και της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο.

12. Ενημερώσεις/Αλλαγές

Η πολιτική απορρήτου είναι πιθανόν κατά καιρούς να τροποποιείται και να ενημερώνεται, δημοσιεύοντας μια καινούργια έκδοση. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει οποιαδήποτε αλλαγή. Πιθανόν να λάβετε ενημέρωση για τις αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

bottom of page